NederlandsEngels

Sollicitatie tips

Vijf redenen om te kiezen voor 50-plussers

25 januari 2020  |  Wat is het voordeel van ouder personeel? Oudere werknemers zijn vaker enthousiast over hun baan dan jongere werknemers, blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. Het enthousiasme van 50-plussers is één reden om te kiezen voor oudere werknemers in je bedrijf, maar er zijn meer argumenten om te gaan voor 50-plussers in je personeelsbestand. 1. Ze zijn loyaal.- Oudere werknemers zijn vaak loyaal richting jou als werkgever, ook vanwege hun leeftijd. Ze zullen niet snel weggaan als een andere werkgever een beter bod doet. Een jongere werknemer is meer gespitst op dit soort aanbiedingen, omdat die andere salariswensen heeft en gefocust is op nieuwe ervaringen en op het verwerven van competenties.  2. Ze beschikken over veel kennis.- Doordat ouderen al tientallen jaren in de sector werkzaam zijn, hebben ze veel (mensen-) kennis, hebben ze ervaring met verschillende functies, zijn ze op de hoogte van (branchespecifieke) ontwikkelingen en kennen ze geschikte leveranciers en belangrijke klanten. Ook hebben ze gedurende hun carrière mogelijk veel verschillende cursussen en workshops gevolgd die hen extra kennis hebben gegeven. Dat maakt hen breed inzetbaar en zorgt dat ze snel ingewerkt zijn.  Overigens gaan veel ondernemers ervanuit dat ouderen, juist vanwege die kennis, ook een hoger salarisniveau verwachten dan jongere werknemers. Anne-Marije Buckens ontmoet in haar rol als loopbaancoach van 50-plussers veel oudere werknemers. "Uit die gesprekken blijkt dat ouderen gráág komen voor het loon dat ondernemers aan jonge werknemers bieden." Tel uit je winst: een heel ervaren iemand voor hetzelfde geld!  3. Ze brengen diversiteit binnen je bedrijf.- Diversiteitsmanagement houdt in dat je veel verschillende werknemers op de werkvloer hebt: vrouwen, mannen, allochtonen, autochtonen, jongeren en ouderen. Iedere medewerker neemt zijn eigen kennis, ervaring en talenten mee.  4. Ze zorgen voor korting op je premie.-  Als je iemand in dienst neemt die 50 jaar of ouder is en vóórdat hij bij je kwam werken een uitkering (WW-, WAO-, WAZ-, WIA-, Wajong-, WWB-, IOAW-, IOAZ-, WIK-uitkering of een uitkering vanwege betalingsonmacht of de Algemene Nabestaandenwet) kreeg, dan kun je gebruikmaken van een mobiliteitsbonus: maximaal 7000 euro korting op je jaarlijkse premie. De precieze hoogte van de premiekorting hangt af van het aantal uren dat je werknemer werkt en geldt voor maximaal drie jaar.* 5. Ze hebben (meestal) een goede werk-privébalans. - Met een oudere werknemer hoef je niet bang te zijn voor lange afwezigheid door een zwangerschap, verhuizing of ziek kind. Over het algemeen hebben ouderen hun werk/privébalans wat beter op orde. Buckens: “Ze hoeven niet om drie uur op het schoolplein te staan en beginnen vaak vroeger aan hun werkdag.”  Bron: Servicedesk      * Regelingen:   Als dit nog niet overtuigend is dan bestaan er ook financiële voordelen: een bijdrage in scholingskosten, de mogelijkheid voor een proefplaatsing waarbij u gedurende 2 maanden geen salaris hoeft te betalen, een korting op door u te betalen premies en een compensatieregeling voor in het geval van ziekte. Intermediairs kunnen aanspraak maken op bonus bij een succesvolle bemiddeling. Volg de link voor details hierover: http://www.uwv.nl/werkgevers/regelingen-en-activiteiten-voor-50-plussers/detail/informatie-voor-intermediairs