Privacy Statement & Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Purchase Dynamics. Door het bezoeken van deze website kan Purchase Dynamics uw gegevens verwerken.

Doeleinden
Purchase Dynamics verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website ten behoeve van haar dienstverlening en voor promotiedoeleinden, waartoe onder meer wordt gerekend:
• het kunnen verwerken van sollicitaties en aanvragen van opdrachtgevers;

• het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot promotionele aanbiedingen en het kunnen afwikkelen van aanvragen;

• het kunnen verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het verder kunnen informeren over activiteiten van Purchase Dynamics;

• uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen zusterbedrijven van of anderszins gerelateerd zijn aan Purchase Dynamics.

Cookies
Om deze website beter te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website door middel van cookies verzameld. Een cookie is een klein bestandje dat met de website wordt meegezonden om onze server te laten zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Het is mogelijk het gebruik van cookies te voorkomen via de instellingen van uw browser.

Copyrights
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en software, behoren toe aan Purchase Dynamics. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een gegevensbestand.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, neem dan contact met ons op via info@purchasedynamics.com mailadres is beschermd. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Wijzigingen
Purchase Dynamics behoudt zich het recht voor om incidenteel wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.